Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ห่อผลกีวีฟรู้ท

ห่อผลกีวีฟรู้ท

4 มิถุนายน 2561
หลังจากที่กีวีฟรู้ทเริ่มติดผล ทางสถานีฯอ่างขางจะทำการห่อผล เพื่อเป็นการป้องกันโรคและแมลงทำลายผล โดยหลังจากห่อผลแล้ว จะเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
อ่านต่อ....เนคทารีน

เนคทารีน

3 พฤษภาคม 2561
เนคทารีนเป็นผลไม้ชนิดเดียวกับพี้ช (ท้อ) แต่ข้อแตกต่างที่สังเกตได้ชัดระหว่างเนคทารีน และ พี้ช คือเปลือกของเนคทารีน จะไม่มีขนที่ผิวเปลือกเหมือนกับพี้ช สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ดำเนินงานทดลองปลูก เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่
อ่านต่อ....คณะสปป.ลาว

คณะสปป.ลาว

9 มีนาคม 2561
คณะกรรมการพรรค แขวง เจ้าเมือง นายบ้าน จากแขวงเชียงขวาง และแขวงหัวพัน สปป.ลาว โดยการนำของ ดร.จันเพ็ง สุทธิวงศ์ (หัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว *เทียบเท่าเลขาธิการวุฒิสภาไทย) และ ท่านบุญเฮ็ง กว้างมณีวัน (รองประธานกลุ่มบริษัทพงสะหวันกรุ๊ป) เข้าศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางที่แปลงผลิตผักอินทรีย์และแปลงสตรอเบอรี่ บ้านนอแล ในวันที่ 12 กพ. 2561
อ่านต่อ....คณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงาน

22 กันยายน 2560
คณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ภายในสถานีฯ และพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อ่านต่อ....อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย

22 กันยายน 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน แผ่นดินไหว อัคคีภัย
อ่านต่อ....หน้า , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28

Copyright © 2011 AngkhangStation.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation