Royal Project Thailand  
Angkhang Station


หน้าแรก   |   ติดต่อสถานี   |   Language
 
เกี่ยวกับเรา งานทดสอบ-สาธิต และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
  • อ่างขาง
เอกสาร และวารสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
• แผ่นพับแนะนำสถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง
• วารสารอ่างขาง
• ข่าวสารสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
• วีดีโอ
 
 

กิจกรรมกูร์เม่ทัวร์ 2560


12 เมษายน 2560 ‹ ย้อนไปกลับไปอ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมกูร์เม่ทัวร์ 2560

กิจกรรมกูร์เม่ทัวร์ 2560

กิจกรรมกูร์เม่ทัวร์ 2560

กิจกรรมกูร์เม่ทัวร์ 2560

กิจกรรมกูร์เม่ทัวร์ 2560


กิจกรรม Gourmet Tour 2560 จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมเป็นการท่องเที่ยว ตามรอยบาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการและถึงพระอัจฉริยภาพที่กว้างไกล ของพระองค์อย่างยากจะหาที่สุดมิได้ สำหรับกิจกรรม Gourmet Tour 2560 จะพาเที่ยวสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน จัดขึ้นทั้งหมด 6 รอบ รอบที่ 1 เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา และรอบสุดท้ายวันที่ 24 มีนาคม 2560

Copyright © 2011 AngkhangStation.com All rights reserved.
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-969-476-78 ต่อ 114
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีฯอ่างขาง โทรศัพท์ 053-969-489, โทรสาร 053-969-475

facebook.com/angkhangstation
twitter.com/angkhangstation
youtube.com/user/angkhangstation