ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟ ผ่านแอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผ่านบัตรคนจนปี 66

ช่องทางลงทะเบียนค่าไฟ ผ่านแอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผ่านบัตรคนจนปี 66

ลงทะเบียนค่าไฟสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงื่อนไขที่ควรรู้ 2567

การลงทะเบียนค่าไฟได้มาจากมติของรัฐมนตรีซึ่งได้ทำการอนุมัติประมาณงบกลาง จำนวนเงินทั้งสิ้น 27,566 ล้านบาท เพื่อเป็นการให้เงินกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เป็นการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด จะได้รับส่วนลดค่าไฟเพื่อผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น และได้กำหนดค่าไฟให้ประชาชน 1.9 ล้านครัวเรือน และค่าน้ำอีก 186,625 ครัวเรือน ด้วยวงเงินทั้งสิ้น 2,018 ล้านนบาท

ลงทะเบียนค่าไฟได้รับอะไรบ้าง 

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนค่าไฟกับโครงการของรัฐเรียบร้อยแล้วจะสามารถรับสิทธิในการลดค่าไฟ 1 สิทธิต่อครัวเรือน ต่อบิล และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ค่าไฟฟ้าเท่านั้น โดยจะได้รับส่วนลดค่าไฟเป็นเงินช่วยเหลือประจำเดือนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า โดยที่ไม่เกิน 315 บาท ต่อบิล หากเกินจะไม่ได้รับสิทธิจากมาตรการนี้แต่อย่างใด หรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้ผู้ลงทะเบียน   

เงื่อนไขที่ต้องมีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการลงทะเบียนค่าไฟ

  • การจะได้รับจะต้องใช้ไฟฟ้าตามที่ได้ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนแต่อย่างใด และจะได้รับส่วนลดค่าไฟได้ไม่เกินจำนวนเงิน 315 บาท 
  • ลงทะเบียนค่าไฟจะต้องเป็นผู้ที่ใช้สิทธิและมีสิทธิที่ได้รับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว 
  • สามารถให้ลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

ช่องทางการลงทะเบียนค่าไฟจะต้องเข้าสู่เว็บไซต์ คลิก https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/ 

ข้อดีของการลงทะเบียนค่าไฟ 

ถือเป็นมติที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันอย่างแพร่หลาย มตินี้จึงมาจาก ครม. หรือคณะรัฐมนตรีออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่จะมีข้อกำจัดในเรื่องยูนิตค่าไฟฟ้าว่าจะต้องไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนเท่านั้น และผู้ที่สามารถลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ต้องการลงทะเบียนค่าไฟใหม่แต่อย่างใด สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิให้ได้ ถือเป็นผลประโยชน์ใหม่ที่ประชาชนควรจะได้รับเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ การลงทะเบียนค่าไฟยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะมีการให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร เพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนระยะยาว ทั้งนี้ ได้แต่หวังว่าจะมีมติต่อเนื่องออกมาเยียวยาประชาชนอย่างน้อยก็ในช่วงสถานการณิวิกฤตโควิด-19 นี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ประชาชนสามารถสามารถใช้บริการเพื่อดูอัตราค่าไฟฟ้าและอัพเดตจำนวนเงินได้ผ่านทางแอพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อความสะดวกของแต่ละครัวเรือนได้ด้วยเช่นกัน สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ IOS และ Android ด้วยเช่นกัน