สินเชื่อ sme

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครทันทีเลย
สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรรอผลนานไหม
วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 5 ปี
ระยะเวลา
20-70 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
ขอสินเชื่อ sme กสิกรดอกเบี้ยต่ำ 2566
วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 5 ปี
ระยะเวลา
20-70 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
เอกสารในการขอสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์
จำกัดประสบการณ์ธุรกิจ 3
ล้านบาท มากกว่า 3 ปี |
จำกัด - 2 ล้านบาท
ไม่รวมประสบการณ์ทางธุรกิจ
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 6 ปี
ระยะเวลา
20-66 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
กำหนดเงินเดือน
ระยะเวลา
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร

เตรียมกู้! สินเชื่อ sme เทียบกสิกร VS กรุงไทย สินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไหนดี 2566

สินเชื่อ sme คือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันก็มีสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งออกมาให้ความรู้และข้อมูลด้านการสมัครขอสินเชื่อเงินสดทันใจมากมาย ซึ่งก็มีหลายคนที่ต้องการเกปรียบเทียบข้อมูลทั้งหลายนี้ วันนี้เราเลยหยิบยกประเด็นสำคัญ ๆ ของธนาคารกรุงไทยและกสิกรไทยว่ามีรายละเอียดข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ไม่รอช้าเราไปดูกันเลยดีกว่า

สินเชื่อ sme จากกรุงไทย 

จุดเด่นสินเชื่อ sme

 • เน้นเรื่องการขอสินเชื่อเพื่อนำไปฟื้นฟูท่องเที่ยว
 • วงเงินสูงสุดสำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 100 ล้านบาท 
 • สินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2566 มีดอกเบี้ย อยู่ที่ 2% นานสูงสุด 2 ปีเต็ม เมื่อวงเงินกู้ 20 ล้านบาท 
 • สามารถใช้สินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์หรือใช้หลักทรัพย์จาก บยส. ก็ได้เช่นกัน 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสินเชื่อ sme

 • จะต้องเป็นภาคธุรกิจ SME โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้เช่นกัน ซึ่งหากเป็นธุรกิจแบบนิติบุคคลจะต้องมีการจดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลซึ่งเป็นคนไทยสัญชาติไทยร่วมถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนที่ได้ทำการจดทะเบียน
 • หากเป็น SME ที่ต้องการสินเชื่อเพื่อธุรกิจในภาคของธุรกิจเพื่อการผลิตหรือการบริการและการพาณิชย์ จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือ Supply chain 

สินเชื่อ sme จากกสิกรไทย 

จุดเด่นสินเชื่อ sme

 • สินเชื่อ sme กสิกรเน้นให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจทั่วไป
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ รูปแบบ รายย่อยทั่วไป กรณีเป็นสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์จะมีวงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท 
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิ รูปแบบ SMS เลือกได้ กรณีเป็นสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์จะมีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทแต่หากมีหลักประกันจะมีวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสินเชื่อ sme

 • ผู้สมัครกู้เงินจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตรามกฎหมายเท่านั้น 
 • ไม่รับผู้มัครสินเชื่อ sme เริ่มต้นธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล
 • จะต้องมีเกณฑ์อายุตั้งแต่ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น 
 • ไม่กำหนดระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ สามารถขอเพื่อเป็นสินเชื่อ sme เริ่มต้นธุรกิจ

สินเชื่อ sme สินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไหนดี 2566

สินเชื่อ sme สำหรับ 2 ธนาคารเป็นสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2566 ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในกรอบข้อจำกัดในเรื่องของธุรกิจที่สามารถขอสินเชื่อได้ ซึ่งธนาคารกรุงไทยจะให้สินเชื่อเพื่อให้นำไปส่งเสริมภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว ซึ่งครอบครัวตั้งแต่บริการหรือธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงและทางอ้อมอย่างการขนส่งหรือการผลิต ซึ่งจะมีวงเงินที่สูงกว่ากสิกรไทย แต่สำหรับสินเชื่อเพื่อธุรกิจสามารถให้เป็นสินเชื่อธุรกิจ sme ประกอบกิจการใหม่ได้ เพราะสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในเรื่องดำเนินธุรกิจมาก่อน และเป็นสินเชื่อเพื่อให้ได้ในในทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ได้จำกัดเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งวงเงินจะต่ำกว่าของกรุงไทย โดยมีวงเงินสูงสุดที่ 12 ล้านบาท