ขั้นตอนลงทะเบียนเงินเยียวยานายจ้าง และขั้นตอนยื่นเอกสารเยียวยานายจ้างปี 66

เยียวยานายจ้าง เดือนละ 6 แสน ยื่นก่อน 20 พ.ย.66 นี้ ลงทะเบียนที่ไหน เช็คเลย!  2567

การเยียวยานายจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการให้วงเงินต่อเนื่องที่สูงไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะวงเงินสูงสุดได้มากถึงเดือนละ 6 แสนบาท โดยจะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จะสามารถให้เงินโครงการเยียวยานี้ได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งทางรัฐบาลก็เล็งเห็นความสำคัญของการให้เงินเยียวยากับนายจ้าง เพราะเกรงว่าจะมีลูกจ้างที่ตกงานจำนวนมากด้วยเช่นกัน ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมทำให้ใครหลาย ๆ คนต้องเผชิญกับความท้าทายในการแบกรับความรับผิดชอบตรงนี้ ทำให้เรื่องการส่งเสริมการจ้างงานเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้นายจ้าง ซึ่งอย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนในการจ่ายเงินค่าจ้างและช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนในกิจการไปได้นั้นเอง ทั้งนี้ก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควรรู้ก่อนการตัดสินใจลงทะเบียนดังกล่าวด้วยเช่นกัน จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย 

ใครคือกลุ่มผู้ที่สามารถลงทะเบียนเยียวยานายจ้าง

ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเยียวยานายจ้างนี้ได้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้ คือ

  • เป็นนายจ้างเอกชนซึ่งอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 มีสถานะเป็น Active อยู่
  • จะต้องมีลูกจ้างในสังกัดตนเองไม่เกิน 200 คน ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567
  • การเยียวยานายจ้าง จะต้องไม่เลิกจ้างต่ำกว่าร้อยละ 95 ระหว่างที่มีการเข้าร่วมโครงการเยียวยานี้ 
  • หากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดเดิม จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมตามจำนวนที่มีการจ้างงานเพิ่มตามจริง โดยไม่เกินร้อยละ 5 
  • โครงการเยียวยากำหนดให้นายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าจ้างแรงงานแก่ลูกจ้างต่ำกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำในแต่ละจังหวัดได้

โครงการเยียวยานายจ้าง ลงทะเบียนที่ไหน

การเข้าร่วมกับเยียวยานายจ้างสามารถเข้าร่วมได้ทางเว็บไซด์ออนไลน์ที่ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th โดยจะต้องมีการแนบไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 MB ได้แก่ รูปสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์, สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับเงินเยียวยานายจ้าง ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารเยียวยานายจ้างทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อความสะดวกง่ายและรวดเร็ว จึงควรแนบเอกสารที่ชัดเจนง่ายต่อการพิจารณาได้อย่างรวดเร็วดด้วยเช่นกัน ซึ่งการพิจารณาก็จะขึ้นอยู่กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในระหว่างที่สมัครรับเงินเยียวยาก็จะทำให้ถือเป็นโมฆะในการเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นกัน 

เงื่อนไขเยียวยานายจ้าง วันที่เช็คสิทธิ์และวันที่ลงทะเบียนรับเงิน

การเข้าร่วมกับเยียวยานายจ้างสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567 เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ภายใน 5 วันทำการ หากผ่านการอนุมัติรับเงินเยียวยานายจ้าง 3 เดือน คือ 30 พฤศจิกายน 2567, 30 ธันวาคม 2567 และ 31 มกราคม 2567