ข้อมูลดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดปี 66

ข้อมูลดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยล่าสุดปี 66

เปรียบเทียบดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567  เรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนการรีไฟแนนซ์บ้าน

เมื่อต้องถึงคราวรีไฟแนนซ์บ้าน นอกจากเรื่องดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 มีเรื่องอะไรที่ต้องรู้อีกบ้าง เราไปดูกันเลย 

ทำไมต้องมีการเช็คดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 

การที่จะเลือกว่ารีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนดีมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการที่เราซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่อยู่กับเราไปอีกนาน ค่อนข้างสูง ซึ่งนอกจากส่วนของราคาบ้านแล้วสิ่งที่เป็นภาระอย่างมากก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อเราซื้อบ้านแล้วสถาบันการเงินมักจะลดอัตราดอกเบี้ยช่วงแรกเพื่อเป็นการจูงใจให้ลูกค้าทำสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งนั้น ๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ๆ ซึ่งเราควรจะประเมินการตัดสินใจเบื้องต้นเสียตั้งแต่การทำสินเชื่อครั้งแรกและการรีไฟแนนซ์บ้านทุก ๆ ครั้งในเรื่องดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 และปีต่อ ๆ ไป

เทคนิคเลือกดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ให้ได้ดอกเบี้ยต่ำ

การเสียดอกเบี้ยเหมือนการเสียส่วนต่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินต้นแต่อย่างใด ฉะนั้นจึงควรตั้งตัว ตั้งสติให้ดีตั้งแต่ใกล้ครบกำหนดสัญญาของสินเชื่อบ้านหรือสัญญาการรีไฟแนนซ์บ้านทุก ๆ ครั้ง เพื่อที่จะได้ยื่นปรับดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 และปีถัด ๆ ไปใหม่ ๆ อยู่เสมอ ช่วยให้ลดภาระหนี้ 

ควรจะเตรียมตัวรีไฟแนนซ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้สินเที่มีอยู่ ความสามารถในการผ่อนชำระล้วนมีผลในเรื่องการรีไฟแนนซ์บ้านให้ผ่านด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ใช่แค่การเช็คดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเราสามารถทำได้ทุก ๆ 3-5 ปีเลยทีเดียว นอกจากนี้ไม่จำเป็นจะต้องรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินที่เดิมก็ได้ สามารถเลือกที่ใหม่ที่ต้องการได้ และควรมีการคํานวณรีไฟแนนซ์บ้านจริงก่อนการตัดสินใจไม่ใช่แค่การรู้ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านคราว ๆ เท่านั้น สามารถสอบถามกับทางสถาบันการเงินได้โดยตรงเพื่อให้ช่วยคำนวณให้และแจ้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดการด้วยเช่นกัน 

ค่าธรรมเนียมแฝงนอกจากดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 คืออะไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่า เราไม่ได้จำเป็นแค่การเช็คดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 เท่านั้น แต่จะต้องเช็คค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เกี่ยวกับการคํานวณรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มเติมให้หมดด้วย ทั้งนี้การทำสินเชื่อทุกอย่างจะต้องอ่านสัญญาให้ครอบคลุมและดูค่าใช้จ่ายทั้งหมด แม้ว่าอัตราดอกเบี้ย refinance บ้านเริ่มต้นจะถูกแต่อาจจะปรับขึ้นในปีถัดไปสูงกว่าที่อื่น หรือค่าปรับหากบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ทั้งนี้ส่วนค่าใช้จ่ายหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้

  • ค่าจัดการรีไฟแนนซ์บ้าน ในการสำรวจหลักประกันและราคาประเมิน ไม่เกิน 3 พันบาท
  • ค่าจดจำนอง ประมาณ 1% ของวงเงินกู้สินเชื่อทั้งหมดไม่เกิน 1 หมื่นบาท
  • ค่าประกันอัคคีภัย มีหรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่
  • ค่าอากรแสตมป์ของการทำสัญญาเงินกู้ ราว ๆ 0.05๔ ของวงเงินกู้