รู้จักกับโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 พร้อมช่องทางลงทะเบียนล่าสุด

รู้จักกับโครงการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 พร้อมช่องทางลงทะเบียนล่าสุด

เช็คด่วน มาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 มีอะไรบ้างช่วยทั้งลูกค้าบุคคลและธุรกิจทันที 

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ซึ่งทางธนาคารเกียรตินาคินจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ได้เลยทันที ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นมาตรการที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยออกนโยบายให้สถาบันการเงินได้นำแผนไปปรับใช้ในสถาบันการเงินตนเอง มีรายละเอียด ดังนี้

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 คืออะไร 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างนี้ทำให้หลาย ๆ สถาบันการเงินก็ได้ออกมาตรการเพื่อเป็นการช่องทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะ ซึ่งมาตรการที่ออกมาก็เพื่อให้สมัครมาตรการพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดตลอดระยะเวลา 2567 ซึ่งมาตรการพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ก็ออกมาเพื่อให้ลูกหนี้ทั้งภาคธุรกิจและลูกหนี้บุคคลธรรมดาทั่วไปด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับคนที่ได้ทำการสมัครเรียบร้อยแล้วและต้องการเกียรตินาคินพักชําระหนี้รอบ 2 หรือ รอบ 3 ก็อาจจะต้องรอดูความช่วยเหลืออื่น ๆ เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน เพราะขณะนี้มีแค่มาตรการเดี๋ยวออกมา จะเป็นอย่างไรก็สามารถดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อได้เลยทันที 

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 กับลูกค้าสินเชื่อเพื่อบุคคลธรรมดา / แบบรายย่อย

การพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 จะต้องขึ้นอยู่กับดุจพินิจของเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อพิจารณาผู้ลงทะเบียนพักชําระหนี้เกียรตินาคิน 2567 ด้วยเช่นกัน ว่าจะได้รับการบรรเทาหนี้อย่างไรบ้าง โดยจะมีเงื่อนไขที่สามารถให้การช่วยเหลือลูกหนี้ได้ ดังต่อไปนี้

  1. สามารถขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคิน ซึ่งจะลดค่างวดลงให้สามารถขยายการผ่อนชำระได้นานขึ้น
  2. สามารถพักชําระหนี้เกียรตินาคินล่าสุดได้เลยทันที โดยจะทั้งพักหนี้และลดหนี้และให้การขยายเวลาพักชําระหนี้เกียรตินาคิน

นอกจากนี้สามารถให้การช่วยเหลือโดยพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ในรูปแบบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งธนาคารเกียรตินาคินก็ไม่ได้ระบุไว้ด้วยเช่นกัน 

พักหนี้เกียรตินาคิน 2567 กับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ

การพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 กรณีของสินเชื่อธุรกิจจะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจที่ได้กู้เงินกับทางธนาคารเกียรตินาคิน โดยจะเป็นการให้สินเชื่อซึ่งมาจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไท ด้วยมาตรการ ดังต่อไปนี้

  1. ธนาคารเกียรตินาคินให้มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ที่ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม หรือเรียกว่า “สินเชื่อฟื้นฟู”
  2. มาตรการสนับสนุนภายใต้โครงการพักทรัพย์ชำระหนี้ โดยจะต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการพักชำระหนี้นั้นเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพักหนี้เกียรตินาคิน 2567 ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทันที เบอร์ของธนาคารเกียรตินาคิน 02 166 5555 ในทุกวัน เวลา 7.00-20.00