คุณสมบัติผู้รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 และเงื่อนไขที่อัพเดทล่าสุด

คุณสมบัติผู้รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 และเงื่อนไขที่อัพเดทล่าสุด

โอนเข้าเยียวยาเพิ่ม! โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 

ประกันสังคมเยียวยาให้เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 แก่ผู้ที่ตกหล่น โดยไม่ได้จำกัดแค่เงินช่วยเหลือมาตรา 39 รอบ 2 เท่านั้น แต่มีส่วนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เราจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าใครคือผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 และจะได้รับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ได้จริงหรือไม่อย่างไร ยิ่งเป็นช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ ทำให้ใครหลายคนต้องเผชิญกับความยากลำบากในหลาย ๆ อย่าง ส่วนหนึ่งจากเงินเยียวยาก็สามารถมีส่วนช่วยในการให้ประชาชนได้ออกมาใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี จะมีรายละเอียดสำคัญอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลย 

เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 คือประชาชนกลุ่มไหน 

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 39 คือคนกลุ่มไหน ซึ่งก่อนจะได้เป็นผู้สมัครมาตรา 39 จะต้องเคยเป็นผู้อยู่ในมาตรา 33 มาก่อน หมายความว่าจะต้องอยู่ในสายงานพนักงานประจำมาก่อน และได้ลาออกหรือออกจากงานลักษณะงานประจำที่บริษัท และต้องการรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือกับประกันสังคมเยียวยาต่าง ๆ เหมือนกันกับ มาตรา 33 ซึ่งเยียวยาประกันสังคม 39 ก็ยังจะต้องส่งเงินประกันสังคมแต่ไม่ได้มียอดเงินที่ถูกหักต่อเดือนสูงเหมือนกับมาตรา 33 ทั้งนี้ วงเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ยังคงเป็นวงเงิน 5,000 บาทต่อรายเช่นเดิม 

สาเหตุที่ต้องทบทวนสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 

โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดไม่สามารถให้เงินประชาชนได้หมดทุกคน เนื่องจากความผิดพลาดของเงินเยียวยาประกันสังคมเอง ซึ่งได้มีการชี้แจงในเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังกล่าว 

  • ผู้ที่ต้องการเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 รอบ 2 ไม่ผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนให้เรียบร้อย อาจจะเป็นการผูกกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือแทน 
  • เลขประชาชนจะต้องเป็นของผู้ลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 จึงได้รับสิทธิ์
  • หมายเลขพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีนั้น ๆ ไม่ถูกเคลื่อนไหวนานเกินไป
  • ชื่อบัญชีที่รับวงเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 ไม่ตรงกับชื่อจริงของผู้ที่ได้รับสิทธิ์  

ทบทวนสิทธิ์อะไรแล้วบ้าง นอกจากเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 

เงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 เป็นเงินที่ไม่ได้มอบให้แค่ผู้ที่อยู่ในมาตรา 39 เท่านั้น แต่เป็นการเยียวยาเงินให้ผู้ที่ตกหล่นจากโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดที่ผ่านมาจากประกันสังคม โดย แบ่งออกเป็นความช่วยเหลือ ดังนี้

  • เงินช่วยเหลือสิทธิเยียวยา ม.33
  • เงินช่วยเหลือสิทธิเยียวยานายจ้าง ม.33
  • เงินช่วยเหลือสิทธิเยียวยา ม.39
  • เงินช่วยเหลือสิทธิเยียวยา ม.40

สมัครลงทะเบียนรับเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2

ช่องทางที่สามารถลงทะเบียนเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 คือผ่านช่องทางออนไลน์ทางประสังคมเท่านั้น ไม่มีตัวแทนหรือให้ความช่วยเหลือเยียวยาประกันสังคม 39 รอบ 2 รูปแบบอื่น ๆ จึงต้องระมักระวังหากพบคนที่เกิดรับความช่วยเหลือในเรื่องเงินเยียวยามาตรา 39 รอบ 2 โดยเฉพาะ ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดประกันสังคมเยียวยาเรื่องเอกสารทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th