สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

กู้ง่ายกับสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2567
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
20-45 ปี
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส เพื่อลูกค้า ธกส. ทุกท่าน 2567

หากกล่าวถึงสถาบันการเงินที่สามารถให้สินเชื่อได้ หลาย ๆ คนก็คงมองข้ามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากนโยบายของการให้สินเชื่อนี้เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและผู้ที่เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมเท่านั้น เราจึงไม่พบสินเชื่อ ธกส ล่าสุดว่ามีสินเชื่อเงินด่วน ธกสซึ่งเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส อย่างไรก็ตาม สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่! ก็มีสินเชื่อรูปแบบหนึ่งจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีความน่าสนใจสำหรับอาชีพอิสระอย่างมาก จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลย 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. คืออะไร 

รูปแบบของสินเชื่อเงินด่วน ธกสนี้ คือ สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอิสระหรืออาชีพอะไรก็ตามสามารถขอสินเชื่อ ธกส ล่าสุดนี้ได้ทันที โดยทางสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 

  • จะต้องเป็นผู้ที่ได้ฝากเงินกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น โดยจะสามารถเป็นลูกค้าที่ฝากเงิน หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ธกส. 
  • เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ 
  • ผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสจะต้องมีวงเงินในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 
  • ขอสินเชื่อได้ด้วยวงเงินตามเงินฝากกับธนาคาร โดยจะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 90 % ของเงินฝาก 
  • กำหนดระยะเวลาในการคืนวงเงินสินเชื่อได้สูงสุด 1 ปี
  • มีหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มีกับทางธนาคาร เช่น เงินฝาก ธกส. แบบมีสมุดคู่ฝาก / ใบรับฝากสลากออมทรัพย์

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ดอกเบี้ย

สำหรับดอกเบี้ยของสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฝากกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  • เงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์เป็นประกันจะทำการคิดดอกเบี้ยผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส จากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากบัญชีนั้นอยู่ เพิ่มอีกร้อยละ 2% ต่อปี  
  • กรณีที่ใช้สลากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สำหรับเอกสารที่ใช้เพื่อขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อยื่นกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยิ่งสามารถเตรียมเอกสารได้พร้อมและครอบคลุมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เลยทันที

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสเอง หรืออาจจะเป็นสำเนาของผู้ที่มีอำนาจในการทำการแทนได้ (เป็นนิติบุคคล)
  • ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า หรืออาจจะใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ เช่น เอกสารใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่ออกโดยกรมการค้า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามสำหรับการยื่นเรื่องสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส.จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ ฉบับละ 200 บาท 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง 2567
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลา
20-60 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
mymo ออมสินเข้าไม่ได้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 30 เดือน
ระยะเวลา
15 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 36 เดือน
ระยะเวลา
เป็นสมาชิกกับเทพช็อปไม่ต่ำกว่า
6 เดือน
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร