สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

กู้ง่ายกับสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส
วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
20-45 ปี
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส เพื่อลูกค้า ธกส. ทุกท่าน 2565

หากกล่าวถึงสถาบันการเงินที่สามารถให้สินเชื่อได้ หลาย ๆ คนก็คงมองข้ามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากนโยบายของการให้สินเชื่อนี้เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและผู้ที่เกี่ยวกับด้านเกษตรกรรมเท่านั้น เราจึงไม่พบสินเชื่อ ธกส ล่าสุดว่ามีสินเชื่อเงินด่วน ธกสซึ่งเป็นสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส อย่างไรก็ตาม สำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่! ก็มีสินเชื่อรูปแบบหนึ่งจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มีความน่าสนใจสำหรับอาชีพอิสระอย่างมาก จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลย 

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. คืออะไร 

รูปแบบของสินเชื่อเงินด่วน ธกสนี้ คือ สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอิสระหรืออาชีพอะไรก็ตามสามารถขอสินเชื่อ ธกส ล่าสุดนี้ได้ทันที โดยทางสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสมีสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้ 

  • จะต้องเป็นผู้ที่ได้ฝากเงินกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น โดยจะสามารถเป็นลูกค้าที่ฝากเงิน หรือ ลูกค้าสลากออมทรัพย์ ธกส. 
  • เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ 
  • ผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสจะต้องมีวงเงินในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 
  • ขอสินเชื่อได้ด้วยวงเงินตามเงินฝากกับธนาคาร โดยจะสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด 90 % ของเงินฝาก 
  • กำหนดระยะเวลาในการคืนวงเงินสินเชื่อได้สูงสุด 1 ปี
  • มีหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มีกับทางธนาคาร เช่น เงินฝาก ธกส. แบบมีสมุดคู่ฝาก / ใบรับฝากสลากออมทรัพย์

สินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส ดอกเบี้ย

สำหรับดอกเบี้ยของสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฝากกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  • เงินฝากประจำหรือเงินฝากออมทรัพย์เป็นประกันจะทำการคิดดอกเบี้ยผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส จากอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากบัญชีนั้นอยู่ เพิ่มอีกร้อยละ 2% ต่อปี  
  • กรณีที่ใช้สลากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส

สำหรับเอกสารที่ใช้เพื่อขอสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส. จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อยื่นกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยิ่งสามารถเตรียมเอกสารได้พร้อมและครอบคลุมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้เลยทันที

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกสเอง หรืออาจจะเป็นสำเนาของผู้ที่มีอำนาจในการทำการแทนได้ (เป็นนิติบุคคล)
  • ใช้เอกสารสำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนการค้า หรืออาจจะใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ เช่น เอกสารใบอนุญาตในการประกอบกิจการที่ออกโดยกรมการค้า เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามสำหรับการยื่นเรื่องสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส.จะต้องมีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ ฉบับละ 200 บาท 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัคร spaylater ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
วงเงินสูงสุด 30,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
แอพยืมเงิน 15000 จากที่ไหนได้บ้าง
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
เริ่มต้น 6-12 เดือน
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
กู้ง่ายกับสินเชื่ออาชีพอิสระ ธกส 2565
วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
20-45 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร