สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อไทรทองคืออะไร มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
สินเชื่อไทรทอง
สินเชื่อไทรทอง
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 7-25 ปี
ระยะเวลา
20-66 ปี
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

รู้จักกับสินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน 2567

สินเชื่อไทรทอง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ จากธนาคารออมสิน เพื่อคนที่ต้องการสินเชื่อเงินก้อน ไม่ระบุวัตถุประสงค์ และเป็นสินเชื่อที่เลือกได้ว่าจะต้องการหลักประกันอะไรมาค้ำประกันก็ได้เช่นกัน เช่น คนค้ำประกันให้ หรือใช้หลักทรัพย์มาช่วยค้ำประกัน 

จุดเด่นสินเชื่อไทรทอง 

ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินของรัฐบาลเอง ทำให้มองว่ามีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมสูง ซึ่งสินเชื่อไทรทองออมสินก็เป็นสินเชื่อที่ออกมาให้รูปแบบจองสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้ประชาชนลูกค้าสามารถลงทะเบียนสินเชื่อไทรทองได้โดยไม่ได้จำกัดเรื่องวัตถุประสงค์แต่อย่างใด สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการได้เลยทันที ไม่ว่าจะต้องการเงินก้อนเพื่อใช้ซื้อรถยนต์ ผ่อนบ้าน ฯลฯ ก็สามารถสมัครลงทะเบียนได้ทันที 

 • สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ใช้จ่ายได้ตามความต้องการ ไม่มีสะดุด ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ รองรับทุกความต้องการ 
 • สามารถนำเงินไปใช้ไถ่ถอน จำนองออกจากสถาบันการเงินอื่นได้ ซึ่งจะต้องมีการไถ่ถอนเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค
 • ใช้ในการประกอบอาชีพที่ต้องการลงทุน

หลักประกันของสินเชื่อไทรทองให้วงเงินกู้เท่าไร? 

สินเชื่อไทรทองเป็นสินเชื่อที่จะต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อมาค้ำประกันลงทะเบียนสินเชื่อ โดยจะเลือกได้ว่าจะใช้การค้ำประกันจากอะไร ได้แก่ 

 1. ใช้บุคคลมาช่วยค้ำประกัน 
  1. จะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ โดยที่ไม่เกินวงเงิน 3 แสนบาท 
 2. ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน โดยใช้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร จะสามารถได้วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
  1. ราคาที่ได้ทำการประเมินหลักทรัพย์ที่ดินและอาคารสามารถกู้ได้ไม่เกิน 90% 
  2. ราคาที่ได้ทำการประเมินห้องชุดเรียบร้อยสามารถกู้ได้ไม่เกิน 85% 
  3. ราคาที่ได้ทำการประเมินที่ดินเปล่าเรียบร้อยแล้ว สามารถกู้ได้ไม่เกิน 80%
  4. ราคาที่ได้ทำการประเมินพื้นที่ดินแบบสวน ไร่ นา เรียบร้อยแล้ว สามารถกู้ได้ไม่เกิน  60%

คุณสมบัติสำคัญผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง

 1. กรณีขอสินเชื่อไทรทองใช้บุคคลมาช่วยค้ำประกันอย่างเดียว จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปี มีเงินเดือนตั้งแต่ 18000 กรณีราชการ / รายได้ 25000 ขึ้นไปกรณีพนักงานรัฐ / รายได้ตั้งแต่ 30000 ขึ้นไปกรณีที่เป็นพนักงานเอกสารหรือเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ  
 2. กรณีขอสินเชื่อไทรทองใช้แบบเป็นที่ดิน/อาคารค้ำประกัน อาจจะมีหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันเพิ่มด้วย และสามารถค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน ซึ่งบุคคลที่มาช่วยค้ำประกัน สำหรับที่ดินจะต้องเป็นที่ดินที่ไม่รกร้าง หรือไม่เป็นที่ดินเปล่า และตั้งแต่อยู่ที่ในพืน้ที่มีความเจริญ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

เอกสารในการขอสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์
จำกัดประสบการณ์ธุรกิจ 3
ล้านบาท มากกว่า 3 ปี |
จำกัด - 2 ล้านบาท
ไม่รวมประสบการณ์ทางธุรกิจ
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 6 ปี
ระยะเวลา
20-66 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพต้องทำอย่างไรบ้าง
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
กำหนดเงินเดือน
เริ่มต้น 3-10 เดือน
ระยะเวลา
20-80 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
ขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
(แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท)
กำหนดเงินเดือน
เริ่มต้น 12-60 เดือน
ระยะเวลา
อายุไม่เกิน 60 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร