สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อไทรทองคืออะไร มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร
สินเชื่อไทรทอง
สินเชื่อไทรทอง
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 7-25 ปี
ระยะเวลา
20-65 ปี
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

รู้จักกับสินเชื่อไทรทอง สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารออมสิน 2564

สินเชื่อไทรทอง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ จากธนาคารออมสิน เพื่อคนที่ต้องการสินเชื่อเงินก้อน ไม่ระบุวัตถุประสงค์ และเป็นสินเชื่อที่เลือกได้ว่าจะต้องการหลักประกันอะไรมาค้ำประกันก็ได้เช่นกัน เช่น คนค้ำประกันให้ หรือใช้หลักทรัพย์มาช่วยค้ำประกัน 

จุดเด่นสินเชื่อไทรทอง 

ธนาคารออมสินเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินของรัฐบาลเอง ทำให้มองว่ามีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมสูง ซึ่งสินเชื่อไทรทองออมสินก็เป็นสินเชื่อที่ออกมาให้รูปแบบจองสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อให้ประชาชนลูกค้าสามารถลงทะเบียนสินเชื่อไทรทองได้โดยไม่ได้จำกัดเรื่องวัตถุประสงค์แต่อย่างใด สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการได้เลยทันที ไม่ว่าจะต้องการเงินก้อนเพื่อใช้ซื้อรถยนต์ ผ่อนบ้าน ฯลฯ ก็สามารถสมัครลงทะเบียนได้ทันที 

 • สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ใช้จ่ายได้ตามความต้องการ ไม่มีสะดุด ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ รองรับทุกความต้องการ 
 • สามารถนำเงินไปใช้ไถ่ถอน จำนองออกจากสถาบันการเงินอื่นได้ ซึ่งจะต้องมีการไถ่ถอนเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค
 • ใช้ในการประกอบอาชีพที่ต้องการลงทุน

หลักประกันของสินเชื่อไทรทองให้วงเงินกู้เท่าไร? 

สินเชื่อไทรทองเป็นสินเชื่อที่จะต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อมาค้ำประกันลงทะเบียนสินเชื่อ โดยจะเลือกได้ว่าจะใช้การค้ำประกันจากอะไร ได้แก่ 

 1. ใช้บุคคลมาช่วยค้ำประกัน 
  1. จะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ โดยที่ไม่เกินวงเงิน 3 แสนบาท 
 2. ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน โดยใช้สมัครลงทะเบียนสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เพื่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร จะสามารถได้วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท 
  1. ราคาที่ได้ทำการประเมินหลักทรัพย์ที่ดินและอาคารสามารถกู้ได้ไม่เกิน 90% 
  2. ราคาที่ได้ทำการประเมินห้องชุดเรียบร้อยสามารถกู้ได้ไม่เกิน 85% 
  3. ราคาที่ได้ทำการประเมินที่ดินเปล่าเรียบร้อยแล้ว สามารถกู้ได้ไม่เกิน 80%
  4. ราคาที่ได้ทำการประเมินพื้นที่ดินแบบสวน ไร่ นา เรียบร้อยแล้ว สามารถกู้ได้ไม่เกิน  60%

คุณสมบัติสำคัญผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง

 1. กรณีขอสินเชื่อไทรทองใช้บุคคลมาช่วยค้ำประกันอย่างเดียว จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปี มีเงินเดือนตั้งแต่ 18000 กรณีราชการ / รายได้ 25000 ขึ้นไปกรณีพนักงานรัฐ / รายได้ตั้งแต่ 30000 ขึ้นไปกรณีที่เป็นพนักงานเอกสารหรือเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ  
 2. กรณีขอสินเชื่อไทรทองใช้แบบเป็นที่ดิน/อาคารค้ำประกัน อาจจะมีหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันเพิ่มด้วย และสามารถค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน ซึ่งบุคคลที่มาช่วยค้ำประกัน สำหรับที่ดินจะต้องเป็นที่ดินที่ไม่รกร้าง หรือไม่เป็นที่ดินเปล่า และตั้งแต่อยู่ที่ในพืน้ที่มีความเจริญ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อกสิกร 300,000 บาทมีจริงไหม
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
สินเชื่อโควิดกสิกร ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
Cashanytime สนใจสมัครยืมเงินด่วน
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
เริ่มต้น 6-12 เดือน
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร