สินเชื่อ sme ออมสิน 2567

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567
สินเชื่อ sme ออมสิน 2567
กำหนดเงินเดือน
ระยะเวลา
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

ห้ามพลาด! เทียบสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เลือกแบบไหนที่ใช่ พร้อมแจงโครงการ DR BIZ

มาแล้วกับสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เพื่อให้ผู้ที่ประกอบกิจการได้สามารถนำเงินกู้ sme ไปต่อยอดในการทำธุรกิจได้เป็นอย่างดี เป็นเงินหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้อของที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตนได้เป็นอย่างดี 

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ฟื้นฟูเศรษฐกิจซบเซาให้กลับมาเฟื้องฟู ด้วยสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เป็นรูปแบบ Soft loan สำหรับ SMEs โดยเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันได้รับเงินกู้ sme อย่างทั่วถึง

 • ปลอดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปี ถือเป็นสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2567
 • ให้ระยะเวลาในการกู้สินเชื่อ sme ธนาคารออมสินได้นานสูงสุดถึง 7 ปีเต็ม
 • เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดได้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ 
 • จะต้องเป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป และยังมีการดำเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่อง 
 • มูลค่ารวมของโครงการมีวงเงินกว่า 5,000 ล้านบาท แถมสามารถนำเงินที่ได้ไปลงกับสลากออมสินดิจิตอลอีกด้วย
 • ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.99% ต่อปีเท่านั้น 
 • ขอสินเชื่อได้นานสูงถึง 30 ธันวาคม 2567

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 กับสินเชื่อเพื่อธุรกิจเกษตร

สำหรับธุรกิจที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลย ทั้งยังต้องเป็นธุรกิจที่ให้ความสำคัญอย่างมาก กับภาคเกษตรกรรม โดยจะสามารถขอสินเชื่อ sme ธนาคารออมสินได้เป็นอย่างดี โดยจะสามารถขอสิวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี  

 • วงเงินสำหรับสินเชื่อ sme ออมสิน 2567 ให้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 • กู้ sme เพื่อให้ในการลงทุนในทรัพย์สินถาวรได้ หรือนำเงินกู้ sme เพื่อให้เป็นเงินในการหมุนเวียนกิจการของตนเองก็ได้เช่นกัน 
 • มีรูปแบบสินเชื่อ sme ธนาคารออมสินในแบบระยะสั้นและแบบระยะยาว
 • เป็นสินเชื่อ sme ดอกเบี้ยต่ำ 2567ดอกเบี้ยของออมสิน sme ปีแรกอยู่ที่ 3.99% และปีที่ 2 อยู่ที่ 4.99%  แต่สินเชื่อธุรกิจ sme ตั้งแต่ปีที่ 3 จะเป็นดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแล้ว วิสาหกิจชุมชน หรืออาจจะเป็นสหกรณ์การเกษตรก็ได้เช่นกัน

สินเชื่อ sme ออมสิน 2567 เปิดโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคงกับโครงการ DR BIZ ซึ่งเป็นการเปิดให้ช่วยเหลือธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการ sme ออมสิน 2567 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 เพื่อช่วยให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นคงได้ในระดับประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งสินเชื่อ sme ธนาคารออมสินได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลาย ๆ ภาคส่วน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น และสามารถขอสินเชื่อ sme ออมสินได้ง่ายๆ เหมือนสินเชื่อมณีทันใจเลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
(แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท)
กำหนดเงินเดือน
เริ่มต้น 12-60 เดือน
ระยะเวลา
อายุไม่เกิน 60 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
กำหนดเงินเดือน
ระยะเวลา
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
สินเชื่อโควิดกสิกร ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร