สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์

ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์
สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์
สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 3 ปี
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

ผู้ประกอบการเฮ! สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ผ่านแอปฯ Mymo “สินเชื่ออิ่มใจ” 

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคารก็ได้! พิเศษสุด ๆ กับสินเชื่อตามนโยบายของรัฐฯ ที่ต้องการให้สินเชื่อวงเงินพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช็ครายละเอียดได้เลยทันที

สมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ “สินเชื่ออิ่มใจ”

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดหย่อน หนึ่งในความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลที่ออกมาอย่างหนึ่งก็คือ การให้สินเชื่อกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่สามารถได้วงเงินสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์สูง และมีดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ

 • ขอสินเชื่อออมสินออนไลน์ได้ไม่ยุ่งยากผ่านทางเว็บไซด์ธนาคารออมสินและเข้าไปสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ที่แอปฯ Mymo ได้เลยทันที 
 • วงเงินสินเชื่อออมสินออนไลน์นี้สามารถให้ได้สูงสุดรายละ 100,000 บาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ โดยจะเป็นแบบ 3.99% ได้นานสุดใน 5 ปี โดยไม่ต้องมีการเสียเงินต้นและดอกเบี้ยเลยทันทีใน 6 เดือนแรกแต่อย่างใด 
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันกู้เงินออมสินออนไลน์กับ“สินเชื่ออิ่มใจ”
 • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 64 เป็นต้นมา หรือสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางธนาคารออมสินได้เลยทันที

ขั้นตอนในการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นว่าตนเองอยู่ในกลุ่มประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มที่กำหนดไว้หรือไม่ และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดหรือไม่ หากใช้ก็สามารถขอสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ตามนี้ได้เลยทันที 

 1. สมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินเว็บไซด์ www.gsb.or.th เท่านั้น 
 2. จะต้องแนบเอกสารหลักฐานในการใช้พิจารณาทั้งหมดให้เรียบร้อย โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการนั้น ๆ อยู่จริงด้วย เช่น แนบรูปถ่ายเจ้าของกิจการรวมกันกับร้านค้า
 3. ทางธนาคารออมสินจะทำการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ไม่เกิน 5 วันทำการ
 4. หากผ่านจะได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS ให้เข้าไปลงทะเบียนสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ที่แอปฯ Mymo
 5. เลือกเมนู “สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจ” ในแอปฯ Mymo
 6. ทำสัญญารูปแบบออนไลน์ E-Contract และรออนุมัติรับเงินผ่านเข้าบัญชีได้เลยทันที

ใครบ้างสามารถขอสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์

สำหรับการให้สินเชื่อออมสินออนไลน์อย่าง “สินเชื่ออิ่มใจ” จะเป็นสินเชื่อเพื่อให้เสริมสภาพคล่องได้สำหรับเจ้าของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น โดยจะต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 ซึ่งกลุ่มผู้ที่สามารถกู้ออมสินออนไลน์ได้จะต้องเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มประเภท ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหารที่อยู่ห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์, ร้านอาหารแบบภัตตาคาร, ร้านอาหารที่เป็นบูธหรือเป็น Kiosk, ร้านที่ประกอบการรถแบบ Food truck ไม่สามารถเป็นร้านอาหารหรือเครื่องดื่มแบบใช้การหาบแร่ แผงลอย หรือเป็นรถเข็นได้ สามารถเข้าสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ได้ทันทีที่ Mymo 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

mymo ออมสินเข้าไม่ได้จะแก้ปัญหาได้อย่างไร
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 30 เดือน
ระยะเวลา
15 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
วิธีสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงไทยใจดี
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
สนใจสมัครแอพราชาเงินกู้ได้เงินจริงไหม
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร