สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

ปล่อยสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 2567
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด
วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย ด้วยการกู้เงินสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ดอกต่ำ ผ่อนสบาย วงเงินสูง 2567

จะเปิดประเทศแล้ว! ก็หนีไม่พ้นเรื่องข่าวการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะหลายฝ่ายนั้นก็เดือดร้อนในเรื่องของเงินเยียวยาอย่างมาก แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะธุรกิจท่องเที่ยวกู้ต่ำ กับสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจให้สามารถไปต่อได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้หลาย ๆ ภาคส่วนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เราสรุปมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดคืออะไร 

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิด โดยมีชื่อว่า “สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธรุกิจท่องเที่ยวและบริการ สอดรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ ซึ่งสินเชื่อโควิดกรุงไทยจะมีจุดเด่นของการให้สินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ ดังนี้

 • สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดไม่ได้เป็นสินเชื่อทั่วไปไม่มีวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ที่สามารถขอจะต้องนำไปใช้ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว
 • ธนาคารกรุงไทยมีวงเงินให้สูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อราย 
 • ดอกเบี้ยเงินเยียวยานี้อยู่ที่ 2% ในช่วง 2 ปีแรก ด้วยวงเงินที่กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ 20 ล้านบาท  
 • ให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 2 ปี
 • กรณีมี บสย.สามารถนำมาช่วยในการค้ำประกันได้

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

 • สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดเพื่อให้กับบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคลก็ได้
 • โดยผู้ขอสมัครกรุงไทยใจดีออนไลน์กรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิด จะต้องมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ซึ่งมีคนไทยถือหุ้นเกิน 50% ของจำนวนทุนจดทะเบียน
 • กรณีเป็นการขอทุนเพื่อในภาคธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจบริการด้านบริการและการพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain กรุงไทยปล่อยสินเชื่อได้ทางตรงและทั้งทางอ้อม 
 • ผู้ที่ขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด19 จะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการเสียภาษีแล้วและมีการยื่นภาษีกับทางรัฐฯ เท่านั้น 

หลักประกันของสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

หลักประกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีเมื่อคุณต้องการสินเชื่อโควิดกรุงไทย เพราะสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด “สินเชื่อ SME” จะต้องใช้หลักประกันเพื่อเป็นการขอสินเชื่อกรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิดด้วยเช่นกัน 

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินพร้อมอาคารบ้านเรือน
 • ที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
 • เงินสดที่อยู่ในธนาคาร หรือสิ่งที่มีมูลค่ากับทางธนาคาร เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงินของรัฐ กองทุนหุ้น
 • สามารถใช้ บยส. เพื่อค้ำประกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถค้ำประกันได้จนกว่าวงเงินของ บยส. จะเต็มวงเงิน 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดว่าทางกรุงไทยปล่อยสินเชื่อมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้างควรติดต่อกับทางธนาคารโดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น โดยสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ 02 111 1111

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์มีที่ไหนบ้าง 2567
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลา
20-60 ปี
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
สินเชื่อโควิดกสิกร ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
ขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินสูงสุด 30,000-3000,000 บาท
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 5 ปี
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร