สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

ปล่อยสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด 2564
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด
สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด
วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
สมัครทันทีเลย

ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย ด้วยการกู้เงินสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด ดอกต่ำ ผ่อนสบาย วงเงินสูง 2564

จะเปิดประเทศแล้ว! ก็หนีไม่พ้นเรื่องข่าวการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะหลายฝ่ายนั้นก็เดือดร้อนในเรื่องของเงินเยียวยาอย่างมาก แต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะธุรกิจท่องเที่ยวกู้ต่ำ กับสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาธุรกิจให้สามารถไปต่อได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้หลาย ๆ ภาคส่วนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เราสรุปมาให้แล้ว ไปดูกันเลย

สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดคืออะไร 

กรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิด โดยมีชื่อว่า “สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด” เพื่อเป็นการช่วยเหลือกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคธรุกิจท่องเที่ยวและบริการ สอดรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ ซึ่งสินเชื่อโควิดกรุงไทยจะมีจุดเด่นของการให้สินเชื่อ ดังนี้

 • สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดไม่ได้เป็นสินเชื่อทั่วไปไม่มีวัตถุประสงค์ ซึ่งผู้ที่สามารถขอจะต้องนำไปใช้ฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว
 • ธนาคารกรุงไทยมีวงเงินให้สูงสุดถึง 100 ล้านบาทต่อราย 
 • ดอกเบี้ยเงินเยียวยานี้อยู่ที่ 2% ในช่วง 2 ปีแรก ด้วยวงเงินที่กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ 20 ล้านบาท  
 • ให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 2 ปี
 • กรณีมี บสย.สามารถนำมาช่วยในการค้ำประกันได้

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

 • สินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดเพื่อให้กับบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคลก็ได้
 • โดยผู้ขอกรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิด จะต้องมีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนแล้วในประเทศไทย ซึ่งมีคนไทยถือหุ้นเกิน 50% ของจำนวนทุนจดทะเบียน
 • กรณีเป็นการขอทุนเพื่อในภาคธุรกิจการผลิตหรือธุรกิจบริการด้านบริการและการพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain กรุงไทยปล่อยสินเชื่อได้ทางตรงและทั้งทางอ้อม 
 • ผู้ที่ขอสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด19 จะต้องเป็นผู้ที่ได้ทำการเสียภาษีแล้วและมีการยื่นภาษีกับทางรัฐฯ เท่านั้น 

หลักประกันของสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด

หลักประกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมีเมื่อคุณต้องการสินเชื่อโควิดกรุงไทย เพราะสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิด “สินเชื่อ SME” จะต้องใช้หลักประกันเพื่อเป็นการขอสินเชื่อกรุงไทยปล่อยสินเชื่อช่วงโควิดด้วยเช่นกัน 

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น ที่ดินพร้อมอาคารบ้านเรือน
 • ที่ดินเปล่าไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
 • เงินสดที่อยู่ในธนาคาร หรือสิ่งที่มีมูลค่ากับทางธนาคาร เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงินของรัฐ
 • สามารถใช้ บยส. เพื่อค้ำประกันก็ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถค้ำประกันได้จนกว่าวงเงินของ บยส. จะเต็มวงเงิน 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดสินเชื่อกรุงไทยต้านภัยโควิดว่าทางกรุงไทยปล่อยสินเชื่อมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้างควรติดต่อกับทางธนาคารโดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น โดยสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่ 02 111 1111

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ข้อมูลข่าวสารของธนาคารธกส a-mobile
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
ไม่กำหนดอายุ
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
สินเชื่อกสิกร 300,000 บาทมีจริงไหม
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดระยะเวลาชำระเงิน
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร
wecash สินเชื่อเงินด่วนให้วงเงินเท่าไร
ไม่กำหนดวงเงิน
กำหนดเงินเดือน
ผ่อนสูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลา
20 ปีขึ้นไป
อายุผู้สมัคร
ฟอร์มสมัคร